Abeceda tábořiště

Jiří Herzán, Abeceda tábořiště. Vydalo nakladatelství Olympia v roce 1982. Kniha shrnuje dlouholeté zkušenosti autora s vyhledáváním vhodných tábořišť a budováním táborů na zelené louce. V současné době nejucelenější a nejkvalitnější dílo s touto tématikou.


Obsah knihy vychází z dlouholetých praktických zkušeností s tábořením a pobytem v přírodě. Jsou v ní zúročeny zkušenosti z táborů, pořádaných Sokolem Třebíč od roku 1939.
Samotný výběr tábořiště výrazně ovlivňuje celý průběh tábora stejně tak, jako jeho správné zbudování s veškerým potřebným vybavením a technickým zázemím. Kniha se snaží odpovědět na všechny otázky s tím spojené a upozornit na různá úskalí.