Činnost jednoty v letech 1948 – 1967

V roce 1948, po nástupu komunistické strany k moci, činnost České obce sokolské neskončila. Docházelo však k jejím neustálým reorganizacím a postupné likvidaci. Roku 1948 byla ČOS vedena a budována jako Jednotná tělovýchovná organizace - Československá obec sokolská, která byla však v prosinci 1952 z rozhodnutí nejvyšších vládních orgánů zrušena.

Tak došlo k úplnému roztříštění Sokola. Československá tělovýchova byla přeorganizována do řady tělovýchovných svazů ROH, které nesly názvy jako Tatran, Baník, Slavoj, Spartak, Slovan. Jeden z nich, určený výhradně pro vesnickou tělovýchovu, se jmenoval TSO Sokol (Tělovýchovná sportovní organizace Sokol) a později byl přejmenován na DSO Sokol (Dobrovolná sportovní organizace Sokol). V dalších letech byla československá tělovýchova znovu reorganizována. Na principu státního řízení byly vytvořeny okresní a krajské výbory tělovýchovy a sportu s vrcholným řídícím orgánem SVTVS (Státní výbor tělovýchovy a sportu). Tento stav trval až do roku 1957, kdy byla československá tělovýchova znovu sjednocena do jediné dobrovolné organizace ČSTV (Československý svaz tělesné výchovy). V roce 1948 skončil rozkvět sokolské hudby v Třebíči. O rok později zanikl oddíl lyžování, ledního hokeje a košíkové. V roce 1951 zakončil svoji úspěšnou a bohatou činnost také plavecký oddíl, ve stejném roce byla zrušena Sokolská scéna a o rok později se rozpadá i lehkoatletický oddíl Sokola Třebíč

31.prosince 1952 byla zrušena sokolská jednota v Třebíči. Většina členů přešla do odborů základní tělovýchovy a turistiky TJ Spartak Třebíč.