Historie jednoty v letopočtech

Stručný přehled významných událostí jednoty od roku 1863 do roku 1992.
1863

první pokus o založení jednoty

odkaz

1872

druhý pokus o založení jednoty

odkaz

1882

založení jednoty Sokol Třebíč

odkaz

1883

založení sokolského septeta

odkaz

1892

postavení sokolovny

odkaz

1896

založeno pěvecké kvarteto

odkaz

1899

založen tamburášský soubor

odkaz

1904

uskutečněna přístavba k sokolovně

odkaz

1917

činnost zahajuje loutkové divadlo

odkaz

1924

župní slet v Třebíči

odkaz

1925

založen trubačský soubor, později sokolská hudba

odkaz

1926

zahájení budování stadionu

odkaz

1930

založena Sokolská scéna

odkaz

1932

dokončen sokolský stadion, odhalena Tyršova deska

odkaz

1933

Švecův župní slet v Třebíči

odkaz

1938

založen pobyt v přírodě

odkaz

1939

založen oddíl české házené

odkaz

1939

jednota pořádá svůj první stanový tábor

odkaz

1940

jednota má svůj samostatný plavecký oddíl

odkaz

1940

založen lyžařský kroužek - od roku 1946 samostatný oddíl

odkaz

1940

založen oddíl odbíjené

odkaz

1941

zákaz činnosti Sokola - nacisty

odkaz

1945

obnovení činnosti jednoty

odkaz

1945

založen oddíl lehké atletiky

odkaz

1946

založen oddíl ledního hokeje - zaniká v roce 1949

odkaz

1946

budování Jurenkovy osady u Studence

odkaz

1947

uskutečněn první zimní tábor jednoty

odkaz

1947

první ročník memoriálu bratra Oldy Pokorného

odkaz

1947

v Třebíči otevřena celostátní výstava sokolského pobytu v přírodě a táboření

odkaz

1947

tábor Tasava vítězem celostátní soutěže ČOS z 880 přihlášených táborů

odkaz

1947

župní slet pořádán v Třebíči

odkaz

1947

vypsána soutěž na stavbu nové sokolovny

odkaz

1948

ukázkový tábor v Praze v délce čtyř týdnů

odkaz

1948

osazena pamětní deska umučeným členům nacistickými okupanty 

odkaz

1948

zákaz činnosti Sokola - komunisty (jednota má v té době 2253 členů)

odkaz

1966

generální oprava sokolovny

odkaz

1968

obnovení činnosti jednoty

odkaz

1969

zahájení činnosti táborníků Sokola Třebíč

odkaz

1970

opětovný zákaz Sokola - jednota pokračuje dál v činnosti jako nezávislá,
v duchu sokolských tradic - i nadále používá sokolskou symboliku

odkaz

1973

založeni starší táborníci Pavouci, dovršeno 50 táborů a osad Sokola Třebíč

odkaz

1975

založena vodní turistika v rámci tábornických oddílů

odkaz

1975

uskutečněn první vodácký tábor jednoty - spluta řeka Lužnice

odkaz

1976

táborníky vybudován památník 311 bombardovací peruti RAF

odkaz

1977

shořel hudební stadion na stadionu

odkaz

1978

táborníky vybudován památník 310., 312. a 313 stíhací peruti RAF

odkaz

1982

druhý oddíl starších táborníků Tuláci zahajuje svoji činnost

odkaz

1982

obnovena tradice zimních táborů, vítězství v celostátní soutěži RO 82

odkaz

1983

Expedice Československo - prázdninové putování Tuláků v délce 1012 Km

odkaz

1984

jednota pořádá svůj 100 tábor

odkaz

1985

násilné začlenění samostatné jednoty do TJ Třebíč zákaz používání
sokolské symboliky, nadále je používána skrytě

odkaz

1988

založení třetího tábornického oddílu - Havrani

odkaz

1990

znovuobnovení činnosti jednoty

odkaz

1990

bez náhrady zbourána třebíčská sokolovna - staveniště pro městské divadlo

odkaz

1991

Jurenkova osada navrácena do majetku jednoty,

odkaz

1991

do majetku jednoty byl převeden dům na Leopolda Pokorného 20

odkaz

1992

velká výstava v Třebíči u příležitosti 110 let vzniku Sokola Třebíč

odkaz

1992

stadion navrácen Sokolu Třebíč, zahájeny práce na jeho obnově

odkaz

 

   

Období, kdy nemohl Sokol Třebíč svobodně rozvíjet svoji činnost: 1941- 45 , 1952 - 69, 1985 - 89