Logo sletu

Sletový tým dne 18.03.2009 doporučil z předložených návrhů 2 loga k dopracování pro potřeby XV. všesokolského sletu pro rok 2012. Jedno logo vychází z klasických grafických tvarů (lze nalézt podobu letícího sokola), druhé logo vychází z novodobějšího pojetí smyslu sletů - ze setkávání sportujících lidí. Loga byly autory dopracována a předložena k výběru a rozhodnutí Výboru ČOS dne 17.04.2009. Výbor ČOS dne 18.04.2009 vybral pro XV. všesokolský slet logotyp znázorňující siluetu sokola. Autorem  loga je  Ing. Jan Lukášek.

Vybrané a platné logo pro XV. všesokolský slet: