Ochotnické divadlo od jeho vzniku po rok 1941

První představení ochotnického divadla třebíčského Sokola jsou zaznamenána již na počátku 20. století. V roce 1924 byl ustanoven dramatický odbor Sokola Třebíč. Ani ten však nevykazoval pravidelnou činnost. Až v roce 1930 byla založena Sokolská scéna v Třebíči, jejíž režisérkou se stala Klema Reisingerová.Ve stejném roce byla zakoupena Sokolem Třebíč budova Bia Moravia, která byla přejmenována na Kino Stadion.

Kromě promítaných filmů se v ní hrála také divadelní představení. V roce 1934 se režisérem Sokolské scény stal Jan Charvát. Pod jeho vedením a za pomoci Františka Vaignera, skladatele scénické hudby, se divadelní představení hrála pravidelně až do roku 1941, kdy byla činnost Sokolské scény přerušena 2. světovou válkou. Mezi nejúspěšnější hry patřilo v roce 1936 nastudování Strakonického dudáka od J.K.Tyla.

ze hry Loupežník

LOUTKOVÉ DIVADLO V SOKOLE TŘEBÍČ

Největšího rozkvětu dosáhlo loutkové divadlo v meziválečných letech, avšak svá první představení uvedlo již v roce 1917. Po celou dobu své existence se divadlo těšilo velké návštěvnosti.Loutková představení se hrávala v šatně sokolovny. Okna byla zatemněna lepenkou a místnost byla přepažena závěsem. Za ním stálo na lešení tvořeném stoly přenosné jeviště. Hlediště se skládalo z laviček a židlí. Loutkových postaviček bylo asi 45 a byly vysoké 25 cm. Vstupné činilo 50 haléřů a méně. Veškerý výdělek plynul do pokladny třebíčského Sokola. Loutkařská divadelní sezóna začínala na podzim a končila začátkem jara. V pravidelných nedělních představeních mohli děti i rodiče shlédnout nejrůznější pohádky. Mezi hlavní organizátory loutkařských představení v průběhu let 1927- 1934 patřili František Václavík, Fromm, František Vaněk a jeho syn Jaromír Vaněk, Zdeněk Berger, Pavel Šilhan, Jiří Filip a Radoslav Hobza.Během 2. světové války byla loutková představení nacisty zrušena. Obnovena byla opět v prosinci 1945. V roce 1947 se vedení loutkového divadla ujal Zdeněk Vrba, díky kterému se soubor divadla rozrostl na 30 členů. Rok 1950 byl pro sokolské loutkové divadlo posledním. Stejně jako mnoho jiných útvarů Sokola Třebíč bylo i ono zrušeno a svoji činnost již neobnovilo.