Z tisku, Z Jednoty, Publikační činnost

Táborové doplňky

Jiří Herzán – Táborové doplňky. Sportpropag, Praha 1990 – Edice metodických dopisů. Na 180 stranách je dopodrobna zachycen návod, jak vdechnout táborům osobité kouzlo. Jak technické a účelové stavby tábora doplnit o drobnosti, které mu vtisknou ducha. Jde o táborové doplňky. Dá se také s nadsázkou použít název „ Táborové zbytečnosti“.

Abeceda tábořiště

Jiří Herzán, Abeceda tábořiště. Vydalo nakladatelství Olympia v roce 1982. Kniha shrnuje dlouholeté zkušenosti autora s vyhledáváním vhodných tábořišť a budováním táborů na zelené louce. V současné době nejucelenější a nejkvalitnější dílo s touto tématikou.

Stavíme tábor

Zdeněk Berger a Jiří Herzán - Stavíme tábor. Nakladatelství Československé obce sokolské, Praha 1947 - Knihovna pro vedoucí sokolského pobytu v přírodě, svazek 3. Útlá publikace byla vydána jako příručka pro sokolské táborníky.