Rodiče a děti - Kpt. Jaroše

Rodiče a děti - cvičení je určeno pro děti od 3-6 let v doprovodu rodičů
Kde: tělocvična ZŠ Kapitána Jaroše
Kdy: každý čtvrtek od 16.45 do 17.45 hodin
Vedoucí: Lenka Vrbová

Cvičení rodičů a dětí je založeno na veselých hrách, nenáročných soutěžích a různých pohybových aktivitách. Děti se společně s rodiči seznamují s nářadím, míči, balonky. Cvičíme s padákem, tyčemi overbaly, obručemi, šátky, švihadly. Děti se v hodinách zdokonalují v pohybových dovednostech, práci s míči, ve šplhu. Osvojují si základní návyky, pravidla ve skupině a učí se spolupracovat s ostatními. Rodiče cvičí se svými dětmi.

Info: vrbova.lenka@seznam.cz,
        
724 680 250