Roky 2001 - 2005

Toto období se vyznačuje stabilizací jednoty * daří se v rámci finančních možností spustit oprava budovy na LP 20 - dokončena loděnice, nově provedeny uliční fasády * poprvé táboříme na novém tábořišti jednoty * začíná se úročit mravenčí a mnohdy obtížná práce z minulých let * otvírají se dotační příležitosti, které se daří využívat ve prospěch jednoty.

ROK 2001
Zahájeny práce na rekonstrukci LP 20 - loděnice * volby do výboru jednoty * sjezd ČOS * celostátní kolo ZZZ na Jurenkově osadě * pamětníci pořádají svoji letošní osadu ve Švýcarsku * první tábor Sokola Třebíč v týpí - rodiče a děti (Lukáškovi) * pořádáme 5.ročník běhu Terryho Foxe v Třebíči * havárie stropu na LP 20 - dotace ČOS - provedena oprava.

ROK 2002
120 let Sokola Třebíč * 140 let Sokola * vydána pamětní pohlednice a razítko * vysázeno 12 lip * Zkumavka - etapová soutěž pro veřejnost * Župní akademie v Třebíči pod patronací Sokola Třebíč * poprvé táboříme na Bítovánkách * etapová hra pro veřejnost - Příběhy psané do kamene * 10. Ročník běhu Terryho Foxe v ČR * provedena oprava čelní fasády na LP 20 * rekonstrukce kanalizace a dvora na LP 20, dokončena loděnice na LP 20.

ROK 2003
Odešel Jiří Herzán 1.3.2003 * etapová hra pro veřejnost - Toulky městem * ZZZ opět na Jurenkově osadě * stavební úpravy na Jurenkově osadě * nakladatelství Olympia vydalo Knihu táborových her (Jan Lukášek) v rámci programu Ve stopách Jaroslava Foglara.

ROK 2004
Volby do výboru jednoty * stavební práce na LP 20 - vybudování kanceláře se zázemím * zlepšení vzhledu sokolského stadionu * první ročník závodu na kolech - Libušino údolí * přestavba garáže na LP 20 na komerční kancelář * dokončena obnova uličních fasád LP 20.

ROK 2005
Pokračování obnovy sokolského stadionu, nabídka programu rozšířena o další akce určené veřejnosti.