Stavba sokolského stadionu v Třebíči a jeho osud

V roce 1926 byly zakoupeny pozemky pod železniční tratí a Aloisem Herzánem vypracován projekt pro budoucí sokolský stadion. O rok později začali členové Sokola Třebíč stadion budovat. Poslední práce byly dokončeny v roce 1932. Na západní straně stadionu byl postaven dřevěný hudební pavilon s náčelnickým můstkem.

 

Na východní straně seřadiště byl vybudován zděný objekt mužských a ženských šaten se sociálním zařízením. Běžecká dráha byla dlouhá 265m. V zimě byla na stadionu pravidelně provozována dvě kluziště s večerním osvětlením. Po rozvrácení Sokola komunisty přešel stadion v roce 1952 do užívání Spartaku Třebíč. V roce 1973 byla na místě šaten a seřadiště vybudována hala O. Pokorného a v roce 1977 byl podpálen neznámými vandaly hudební pavilon. V témže roce byla běžecká dráha prodloužena na 300m. Na západní straně byly postaveny šatny, sociální zařízení, sklady a dvě antuková hřiště. V roce 1992 byl stadion navrácen zpět Sokolu Třebíč.