Stručná historie Sokola Třebíč - 1862 - 1990

Sokolská jednota v Třebíči byla zakládána třikrát. Poprvé v roce 1863, podruhé 1872, avšak oba pokusy neměly dlouhého trvání. Teprve v roce 1882 uspěl pokus třetí. V roce 1883 se do rodné Třebíče vrátil vynikající učitel tělocviku Jan Máchal, který svým dlouholetým působením v Sokole Třebíč, zejména jako náčelník, jednotu pozvedl na velmi dobrou úroveň a upevnil její postavení. V roce 1887 bylo uspořádáno první veřejné cvičení v sále Národního domu a v témž roce byl slavnostně odhalen prapor jednoty. Mezníkem v životě mladé jednoty bylo postavení sokolovny v roce 1892, která byla vybudována stavitelem Josefem Herzánem za pouhých 169 dní. Od roku 1897 začlaly cvičit v Sokole také ženy. V roce 1898 byl založen cyklistický oddíl. Do nové republiky vstupuje Sokol Třebíč s 547 členy, kteří již v roce 1924 uskutečnili mohutný a do té doby nevídaný župní slet. V roce 1925 byla založena sokolská dechová hudba , která se později rozrostla na největší dechové těleso v ČOS. Vedle pravidelného cvičení ve své sokolovně, pořádání loutkových představení a veřejných vystoupení, se v jednotě slibně rozvíjel také pobyt v přírodě. Závažným rozhodnutím Sokola Třebíč bylo zakoupení pozemku na vybudování vlastního stadionu v roce 1926. Náročné terénní úpravy prováděli členové zdarma až do roku 1932.

V roce 1945 byl založen oddíl lehké atletiky pod vynikajícím vedením bratra Emila Nováka. Jeho vrcholným podnikem byl II. ročník Velké ceny města Třebíče v běhu na 10 000 m na sokolském stadiu. V roce 1946 byla v Třebíči otevřena celostátní výstava sokolského pobytu v přírodě a táboření, jejíž exponáty zaplnily celou tělocvičnu a šatnu sokolovny. Táborníci Sokola Třebíč v té době pracují v 11 oddílech a pořádají každoročně také tolik stanových táborů a osad mládeže. V roce 1946 buduje Sokol Třebíč pro své žactvo Jurenkovu osadu u Studence. Na vysoké úrovni pracuje hudební odbor Sokola Třebíč, který zahrnuje 4 orchestry a Sokolská scéna. V roce 1947 byl v Třebíči uspořádán dosud nejrozsáhlejší župní slet.

Období od května 1945 až do nástupu další totality, v roce 1948 se dá bezesporu označit za nejplodnější a s největším rozkvětem Sokola Třebíč.

Třebíčská sokolovna postavena v roce 1904 - zbourána v roce 1990.

V roce 1968 se ve společnosti nakrátko blýská na lepší časy. Sokol Třebíč opět začíná pracovat samostatně. Díky několika nadšencům a především manželům Herzánovým se daří jednotu v sokolském duchu udržet až do roku 1985, kdy je v rámci slučování menších jednot ve městě připravena o svoji samostatnost. Činnost jednoty přechází pod TJ Třebíč v rámci odboru ZRTV.

Jednota byla znovu obnovena 17. března 1990 s počátečním stavem 439 členů.