Tábor v týpí - 2014

Tábor v týpí pro rodiče a děti jsme opět uskutečnili v prvních dvou prázdninovách týdnech. 14. ročník byl doprovázen příznivým počasím. Nastupující třetí generace rodin s malými dětmi tak měla možnost prožít kouzelné dny uprostřed čisté přírody. Naše tábory jsou zaměřeny nejen na hry, ale především na posílení vazeb v rodině, na rozvoj dětí - zvýšení jejich dovedností, zdatnosti, otužilosti a samostatnosti. Nenásilnou formou se děti učí obstát v různých zkouškách a poradit si s rozmanitými úkoly. Letos to byly zkoušky zaměřené na prohloubení znalostí a dovedností z oboru táboření  - ovládání ohně, orientace podle mapy a buzoly, ovládání plavidla, základy horolezectví - vázání uzlů, jištění, stavění stanu nebo vaření na otevřeném ohni. Velká táborová hra byla naplněna tajemnými znaky, které bylo potřeba nejprve získat, aby nám pomohly dojít k starobylému odkazu. 

pro větší zobrazení klikni na obrázek