Činnost jednoty v letech 1968 – 1989

V roce 1968 se Sokol Třebíč pokusil zdárně obnovit svoji činnost. Nebyl sice zcela samostatný, nejprve fungoval v rámci ČSTV a později v rámci ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova), avšak svoji činnost provozoval v sokolském duchu. Každý ze zakládajících členů složil tuto přísahu: „Svým vlastnoručním podpisem potvrzuji, že se hlásím a souhlasím s obnovením samostatného Sokola v rámci ČSTV v duchu tradic sokolských idejí Tyrše a Fügnera.

V roce 1969 byla zahájena pravidelná cvičení v sokolovně. Byl také obnoven pobyt v přírodě sokolských táborníků, jejichž vedoucím se stal Jiří Herzán a Zdena Herzánová. Jednota pořádala turistické pochody, sokolské plesy - Šibřinky, tělovýchovné akademie, vyjížďky na lyžích, akce jako pečení brambor, vánoční stromek v přírodě, den sokolských rodin na Jurenkově osadě, lesní brigády.
V roce 1975, zakoupením prvních dvou kánoí, byl založen oddíl kanoistiky a ve stejném roce byl uskutečněn první vodácký putovní tábor Sokola Třebíč.


vodácký putovní tábor po řece Ohři

V roce 1982 slavil Sokol Třebíč výročí 100 let od svého založení. Při této příležitosti se konalo mnoho slavnostních akcí.
Dne 27. února 1982 zemřel Jan Charvát, který byl starostou jednoty v letech 1968 – 1976 a úspěšným režisérem Sokolské scény. Od tohoto roku se také k pravidelně pořádaným stanovým a vodáckým táborům přidaly i tábory zimní, konané v Jizerských horách.
V roce 1986 byl Sokol Třebíč násilně včleněn do TJ Třebíč (tělocvičné jednoty Třebíč), kde po dobu čtyř let působil jako odbor ZRTV TJ Třebíč.
V roce 1988 uplynulo 50 let od založení pobytu v přírodě v Sokole Třebíč. Při této příležitosti se v sokolovně konalo setkání táborníků třebíčského Sokola po padesáti letech. Ve stejném roce získala jednota do vlastní správy dům číslo 20 v ulici Leopolda Pokorného v Židech, jako částečnou náhradu za sokolovnu, která byla později - v roce 1990 zbourána. Tento dům se stal po ztrátě sokolovny jedinou základnou Sokola Třebíč.

V listopadu 1989 se třebíčský Sokol přihlásil k obnovené ČOS.

Ze zápisu v sokolské kronice:
" ... 29. listopadu. Ve Svobodném slově bylo otištěno provolání k sokolům a sokolkám, za obnovení Sokola a ČOS. Konečně také naše drahá organizace, 40 let deptaná komunisty, volně vydechla!! Dosud ilegální Sokol Třebíč, dočasně umrtvený v odboru ZRTV TJ Třebíč, se ihned přihlásil písemně do přípravných výborů ČOS v Praze i v Brně a jak se později zjistilo, byl prvou jednotou v Československu, která se zapojila do obnovené ČOS. ...."