Za kolik

Výše příspěvků na rok 2018 podle jednotlivých oddělení:

 

leden–prosinec 2018

září–prosinec 2018

  Katolické gymnázium

Rodiče a děti (1 rodič + 1 dítě)

1300

900

Rodiče a děti – každé další dítě

500

350

Nejmladší žactvo

950

550

Gymnastika žactvo

1200

850

Gymnastika dospělí

1400

1000

Ženy cvičící 1× týdně

1150

800

  Benešova

Žákyně

950

550

Rodiče a děti (1 rodič + 1 dítě)

1300

900

Rodiče a děti – každé další dítě

500

350

Florbal mini žáci

1000

550

Florbal ml. žactvo

1000

550

Ženy cvičící 1× týdně

1150

800

  Týnská

Mladší žákyně

950

550

Mladší žáci

950

550

Starší žákyně

950

550

Ženy cvičící 2× týdně

1400

1000

Ženy – nácvik na slet (leden–červen)

1150

-

Rodiče a děti (1 rodič + 1 dítě)

1300

900

Rodiče a děti – každé další dítě

500

350

Muži cvičící 1× týdně

1400

1000

  Kapitána Jaroše

Rodiče a děti (1 rodič + 1 dítě)

1300

900

Rodiče a děti – každé další dítě

500

350

Žactvo

950

550

  OA

Florbal st. žáci

1100

800

Florbal dorost

1100

800

Florbal dospělí

1300

900

  Klubovna – LP 20

Táborníci

950

550

Tábornice

950

550

Starší ženy

350

250

  Hala Julius Mainl

Badminton

950

550

  Stadion – kurty

Nohejbal – dorost

1000

-

Nohejbal

1500

-


Přispívající do 65 let věku 550 Kč.  Přispívající nad 65 let věku platí 250 Kč.
 
Přílohy jsou určeny pro cvičitele jednoty –  lístečky do cvičení a formuláře.
PřílohaVelikost
Výše příspěvků 2018.pdf94 KB
Příspěvky R+D 2018.pdf85.19 KB
Příspěvky žactvo 2018.pdf85.35 KB
Kontaktní údaje.pdf158.13 KB
Vybírání příspěvků - cvičení 2018.xls61.5 KB
Vybírání příspěvků - cvičení 2018.pdf133.41 KB
Vybírání příspěvků - cvičení 2017.xls61.5 KB
Vybírání příspěvků - cvičení 2017.pdf133.16 KB