Z tisku, Z Jednoty, Publikační činnost

75 let táboření - sudoku

Letos jsme dovršili 75 let táboření a pobytu v přírodě. K tomuto výročí vyšla v Horáckých novinách celostránková příloha. Děkujeme za propagaci.
Zároveň pro vás máme drobný dárek v podobě obrázkové sudoku. Ke stažení je v příloze tohoto článku.

 

Nový prapor jednoty

 Od poloviny roku 2012 má Sokol Třebíč nový prapor. Byl pořízen rozhodnutím výboru u příležitosti 130 výročí založení jednoty a 150 let od vzniku ČOS. Slavnostní křest měl na župním všesokolském sletu v našem rodném městě. Byl také ozdobou naší  výpravy na sletu v Praze. Prapor byl zhotoven podle návrhu Jana Lukáška.

Elektronické publikace

Prolistujte si elektronické publikace, vydané jednotou.  Jedná se o kolekci pohlednic. Novodobé pohlednice jednoty jsou vydávány od roku 2001.
Ve stejném roce jsme začali pořádat tábory v týpí. Tyto tábory obsahuje publikace druhá.

 

150 let Sokola - seriál článků v Horáckých novinách

Autorský tým Sokolské župy plk. Švece ve složení: Jarka Zelená, Martin Zuzaňák, Radek Stejskal, Pavel Brada, Štěpánka Bartošová a Oleg Šalbaba zpracovávají sérii článků o historii a vývoji Sokola, které budou vycházet v Horáckých novinách (leden - červen 2012). Originály článků naleznete zde

Horácké noviny - znaky táborů

Krátký článek o tradici v Sokole Třebíč z pobytu v přírodě. Vyšlel v tištěné i elektronické verzi. S ohledem na počet táborů a množství znaků jde o vyjímečnou záležitost. Podobný článek byl publikován i v celostátním časopise Sokol.

Tábory v týpí

V roce 2011 jsme vydali útlou knížečku, která mapuje deset táborů v týpí pro rodiče a děti. Každému táboru je věnovaná jedna plnobarevná dvojstrana. Knížka byla vydána ve vlastní režii. Je autorským dílem včetně grafické úpravy a sazby.

Pexeso Židovská čtvrť

Pexeso bylo vydáno jako netradiční upomínkový list pro účastníky etapové hry V tajemných uličkách. V omezeném množství bylo také uvolněno pro zájemce, kteří se hry neúčastnili.  Hra i vydané pexeso mělo za cíl propagovat naše město a jeho cennou historickou část.

Pexeso jednoty

Pexeso bylo vydáno při příležitosti drobných soutěží, které pořádala jednota pro veřejnost. Jako doplněk k věcným cenám. V menším množství bylo rozdáno za účelem propagace činnosti. Jde o třetí pexeso vydané jednotou.

Pohlednice jednoty

Vydávání pohlednic v Sokole Třebíč se datuje od roku 2001, kdy byla jednotou vydána první pohlednice s motivem Jurenkovy osady. Další pohlednice byla vydána v roce 2002 u příležitosti 120. výročí založení jednoty. 

Sokolská hlídka 1997 - 2008

Sokolská hlídka začala pravidelně vycházet na podzim roku 1997. Do té doby jsme marně usilovali o propagaci činnosti prostřednictvím tisku. Většina článků končila v redakčních koších. Situace se výrazně změnila, když nám byl nabídnut prostor pro stálou sokolskou rubriku v Horáckých novinách (noviny okresního formátu).