Publikační činnost

Tábory v týpí

V roce 2011 jsme vydali útlou knížečku, která mapuje deset táborů v týpí pro rodiče a děti. Každému táboru je věnovaná jedna plnobarevná dvojstrana. Knížka byla vydána ve vlastní režii. Je autorským dílem včetně grafické úpravy a sazby.

Stopy na sněhu

Jaroslav Beran - Oldřich Pokorný, Stopy na sněhu - historie třebíčského lyžování. Vydáno vlastním nákladem autorů, Třebíč 2003. Knížka pojednává o lyžování v Třebíči od roku 1923 do roku 2003. Přináší ucelený přehled o vývoji a současnosti běžeckého a sjezdového lyžování.

Kniha táborových her

kniha her Jan Lukášek, Kniha táborových her. Vydalo Nakladatelství Olympia, a.s. v roce 2003.Dobrá táborová hra není jen běháním po lese, ale především velkou a zábavnou školou. Rozvíjí odvahu, zručnost, sebeovládání i přemýšlení. Výrazně může obohatit činnost každého tábora.

V knize najdete osm her, které byly prověřeny na letních táborech Sokola Třebíč.

Expedice Vltava

Jiří Herzán, Expedice Vltava. Vydalo nakladatelství Arca JiMfa, spol. s r.o., V Třebíči 1999. Romantická plavba v krásném prostředí Vltavy, pro kterou se o prázdninách rozhodla skupina mladých vodáků, je doprovázena nespočetnými příhodami a napínavým večerním vyprávěním u táborových ohňů.

Velké táborové hry

Jan Lukášek - Velké táborové hry, nakladatelství Arca JiMfa, Třebíč 1997, počet stran 160. Kniha přináší podrobný rozpis tří velkých táborových her a jedné drobné etapové hry. Táborové hry byly prověřeny na táborech Sokola Třebíč v letech 1990 - 1995.

Skautský tábor

Jaroslav Foglar, Jiří Herzán, Jiří Lasovský, Miloš Zapletal - Skautský tábor. Skauting Liberec 1993. Vydáno v edici Skautské prameny. Kniha je rádcem a průvodcem pro vedoucí táborů. Zabývá se výběrem tábořiště, rozvržením tábora jako takového, pojednává o potřebných stavbách a technickém zázemí. Věnuje se provozním otázkám, programu a náplni táborů.

Táborové doplňky

Jiří Herzán – Táborové doplňky. Sportpropag, Praha 1990 – Edice metodických dopisů. Na 180 stranách je dopodrobna zachycen návod, jak vdechnout táborům osobité kouzlo. Jak technické a účelové stavby tábora doplnit o drobnosti, které mu vtisknou ducha. Jde o táborové doplňky. Dá se také s nadsázkou použít název „ Táborové zbytečnosti“.

Abeceda tábořiště

Jiří Herzán, Abeceda tábořiště. Vydalo nakladatelství Olympia v roce 1982. Kniha shrnuje dlouholeté zkušenosti autora s vyhledáváním vhodných tábořišť a budováním táborů na zelené louce. V současné době nejucelenější a nejkvalitnější dílo s touto tématikou.

Stavíme tábor

Zdeněk Berger a Jiří Herzán - Stavíme tábor. Nakladatelství Československé obce sokolské, Praha 1947 - Knihovna pro vedoucí sokolského pobytu v přírodě, svazek 3. Útlá publikace byla vydána jako příručka pro sokolské táborníky.