Táborové doplňky

Jiří Herzán – Táborové doplňky. Sportpropag, Praha 1990 – Edice metodických dopisů. Na 180 stranách je dopodrobna zachycen návod, jak vdechnout táborům osobité kouzlo. Jak technické a účelové stavby tábora doplnit o drobnosti, které mu vtisknou ducha. Jde o táborové doplňky. Dá se také s nadsázkou použít název „ Táborové zbytečnosti“.

Mezi ně patří táborové brány, paty vlajkových stožárů, táborové totemy, totemy družin, stanové nebo osobní totemy. Stavby zahrnující táborovou symboliku nebo spojení s historií oddílu. Stavby praktické, postavené s výtvarným vkusem – kůly vítězství družin, táborový kalendář, kůl dobrých skutků. V knize jsou zmíněny i drobné doplňky na stany a předměty osobní symboliky. Všechny kresby, technické plánky a fotografie jsou věrnými popisy staveb a věcí, které byly postaveny, uskutečněny a realizována na táborech Sokola Třebíč. Kniha se tak stává nejen rádcem a motivací pro současné tábory, ale také zároveň historickým dokumentem. V knize je zachycen pouhý výběr táborových doplňků. Pro jejich úplný výčet bychom museli do archivu jednoty.