Přečtěte si

Sokol Třebíč a pobyt v přírodě

Pobyt v přírodě v Sokole Třebíč založili profesor gymnázia Oldřich Pokorný a Ing. Jaroslav Jurenka. V roce 1938 kolem sebe soustředili skupinu dorostenců se kterými podnikali pěší, cyklistické i lyžařské výlety. První tábor uskutečnili již v červenci 1939 na Horském potoce u rybníka Vidlák v Opatově.

75 let táboření - sudoku

Letos jsme dovršili 75 let táboření a pobytu v přírodě. K tomuto výročí vyšla v Horáckých novinách celostránková příloha. Děkujeme za propagaci.
Zároveň pro vás máme drobný dárek v podobě obrázkové sudoku. Ke stažení je v příloze tohoto článku.

 

Odkaz RAF

Vyhrnuli jsme se z lesa rovnou na táborové náměstíčko. Špinaví, unavení, ale šťastní. Tentokráte se nám  opravdu zadařilo. Nemusíme ani čekat na vyhlášení výsledků, vítězství máme jisté. Černý roj si také nevedl špatně a tak je velká naděje, že jsme společně vybojovali také první místo pro letku.

Nový prapor jednoty

 Od poloviny roku 2012 má Sokol Třebíč nový prapor. Byl pořízen rozhodnutím výboru u příležitosti 130 výročí založení jednoty a 150 let od vzniku ČOS. Slavnostní křest měl na župním všesokolském sletu v našem rodném městě. Byl také ozdobou naší  výpravy na sletu v Praze. Prapor byl zhotoven podle návrhu Jana Lukáška.

Elektronické publikace

Prolistujte si elektronické publikace, vydané jednotou.  Jedná se o kolekci pohlednic. Novodobé pohlednice jednoty jsou vydávány od roku 2001.
Ve stejném roce jsme začali pořádat tábory v týpí. Tyto tábory obsahuje publikace druhá.

 

Starší táborníci - PAVOUCI

V roce 1968 byla po  dvacetiletém násilném přerušení  obnovena činnost třebíčské sokolské jednoty. V té době vznikly i obě tábornické perutě - chlapecká a dívčí, vedené  Jiřím Zdeňkou Herzánovými.

Život se Sokolem

Den před  sletem župy Plk. Švece, v pátek 25.května 2012, zemřela v Třebíči  sestra Zdena Herzánová, zvaná Killikky. Její jméno je nedílně zapsáno v dějinách sokolského pobytu v přírodě a jejím odchodem definitivně končí první – ale rozhodně ne poslední- období  činnosti  pobytu v přírodě v obnoveném Sokole.

Sokol Třebíč v České televizi

Sokol, síla tradice - cyklus české televize o Sokole - díl se Sokolem Třebíč - zde. díl z 22.3.2012 - od šesté minuty. V reportáži můžete vidět starostu župy Radka Stejskala, vstup z hodiny rodičů a dětí na Benešově nebo nadějné florbalisty naší jednoty. 

150 let Sokola - seriál článků v Horáckých novinách

Autorský tým Sokolské župy plk. Švece ve složení: Jarka Zelená, Martin Zuzaňák, Radek Stejskal, Pavel Brada, Štěpánka Bartošová a Oleg Šalbaba zpracovávají sérii článků o historii a vývoji Sokola, které budou vycházet v Horáckých novinách (leden - červen 2012). Originály článků naleznete zde

Rok 2012 rokem sokolských výročí

1822 se narodil Jindřich Fügner, zakladatel a 1. starosta Sokola
1832 se narodil Miroslav Tyrš, zakladatel a 1. náčelník Sokola
1862 v únoru byl založen Sokol
1882 byl založen Sokol Třebíč
1882 se konal I. všesokolský slet