Přečtěte si

Cyklus české televize

Česká televize v současné době uvádí cyklus Heydrich – konečné řešení. 8. díl je věnován SOKOLŮM. 
Heydrich si vytvoří dalšího silného protivníka. Naše armáda beze zbraně cvičí svou nejslavnější skladbu. Bez sokolů by nebyl atentát. 

Tábory v týpí

V roce 2011 jsme vydali útlou knížečku, která mapuje deset táborů v týpí pro rodiče a děti. Každému táboru je věnovaná jedna plnobarevná dvojstrana. Knížka byla vydána ve vlastní režii. Je autorským dílem včetně grafické úpravy a sazby.

Pexeso Židovská čtvrť

Pexeso bylo vydáno jako netradiční upomínkový list pro účastníky etapové hry V tajemných uličkách. V omezeném množství bylo také uvolněno pro zájemce, kteří se hry neúčastnili.  Hra i vydané pexeso mělo za cíl propagovat naše město a jeho cennou historickou část.

Pexeso jednoty

Pexeso bylo vydáno při příležitosti drobných soutěží, které pořádala jednota pro veřejnost. Jako doplněk k věcným cenám. V menším množství bylo rozdáno za účelem propagace činnosti. Jde o třetí pexeso vydané jednotou.

Pohlednice jednoty

Vydávání pohlednic v Sokole Třebíč se datuje od roku 2001, kdy byla jednotou vydána první pohlednice s motivem Jurenkovy osady. Další pohlednice byla vydána v roce 2002 u příležitosti 120. výročí založení jednoty. 

Z Horáckých novin

Horácké noviny jsou bezesporu hlavním mediálním partnerem Sokola Třebíč. V letech 1997 - 2007 pravidelně publikovaly Sokolskou hlídku, která vycházela jedenkrát týdně. Zajišťovala pravidelné informace o připravovaných akcích a dění v jednotě. Tuto Hlídku nakonec nahradily webové stránky.

Z Třebíčského zpravodaje

Propagační článek o jednotě z Třebíčského zpravodaje. Duben 2011.

 

O památných kamenech

V lednu letošního roku vyšla zajímavá kniha o památných kamenech na třebíčsku. Kniha měla křest 21.1.2011 a 28.1.2011 proběhla autogramiáda knihy v knihkupectví Trojan.

Jak se staví kamna

Středobodem každého tábora jsou bezesporu kamna. Letos jsme se rozhodli pro jejich důkladnou rekonstrukci. Rozebrat do základů a znovu vystavět. Svoji premiéru měly v roce 2004. Od té doby jsme je rozebrali do základů asi třikrát. Na to, že je necháváme stát na louce po celý rok, je ocelová kostra v obdivuhodném stavu.

Znaky táborů

V Sokole Třebíč se začalo tábořit v roce 1939  a hned  s prvním táborem byla založena nová tradice,  která trvá dodnes. Každý tábor jednoty dostává svoje jméno a znak.  Nejčastěji je to podle výrazné události, podle táborové hry nebo i místa konání.