Jak se staví kamna

Středobodem každého tábora jsou bezesporu kamna. Letos jsme se rozhodli pro jejich důkladnou rekonstrukci. Rozebrat do základů a znovu vystavět. Svoji premiéru měly v roce 2004. Od té doby jsme je rozebrali do základů asi třikrát. Na to, že je necháváme stát na louce po celý rok, je ocelová kostra v obdivuhodném stavu.

Na vyzdívku používáme šamotové a plné cihly. Na jejich slepení jíl.  Na znovupostavení nám stačí  tři hodiny.  Věnovali jsme tomu sobotu dva týdny před táborem. Stihli jsme  ještě opravit lávky k potoku, uklidit část lesa a připravit palivové dříví. Vytvořili jsme si tak trochu nádskok před vlastní stavbou tábora.