Rodiče a děti, týpí

Dvacet táborů v týpí 2001-2020

Rodiče a děti - týpí

www.typi.sokol-trebic.cz  Skupina rodičů a dětí vznikla na základě letního stanového tábora v týpí v roce 2001. Tábořilo se v kouzelném údolí řeky Dyje, pod Bílým křížem. Kompletní vybavení tábora zapůjčil junácký oddíl z Třebíče - Žlutá ponorka.  Táboření v týpí všechny účastníky natolik nadchlo, že se o rok později tábořilo ve stejném obsazení.

Tábory v týpí

V roce 2011 jsme vydali útlou knížečku, která mapuje deset táborů v týpí pro rodiče a děti. Každému táboru je věnovaná jedna plnobarevná dvojstrana. Knížka byla vydána ve vlastní režii. Je autorským dílem včetně grafické úpravy a sazby.

Jak se staví kamna

Středobodem každého tábora jsou bezesporu kamna. Letos jsme se rozhodli pro jejich důkladnou rekonstrukci. Rozebrat do základů a znovu vystavět. Svoji premiéru měly v roce 2004. Od té doby jsme je rozebrali do základů asi třikrát. Na to, že je necháváme stát na louce po celý rok, je ocelová kostra v obdivuhodném stavu.

Jak se staví tábor

Tábory na zelené louce patří bezesporu mezi ty náročnější. Na krátký čas se stáváte hosty na malém kousku země uprostřed přírody a vše potřebné si přivážíte sebou. Je zapotřebí vybudovat kuchyň, postavit kamna, zajistit budky úlevy, umývárnu a postavit stany. 

Sobotní akce

Rodiny, které se účastní letních táborů v týpí, pořádají během roku také sobotní akce. Termínovka akcí se zpravidla sestaví na táboře. Rodina, která je na řadě, akci vymyslí, připraví, zařídí vše potřebné, rozešle pozvánky a podnik také vede.