Rodiče a děti - týpí

www.typi.sokol-trebic.cz  Skupina rodičů a dětí vznikla na základě letního stanového tábora v týpí v roce 2001. Tábořilo se v kouzelném údolí řeky Dyje, pod Bílým křížem. Kompletní vybavení tábora zapůjčil junácký oddíl z Třebíče - Žlutá ponorka.  Táboření v týpí všechny účastníky natolik nadchlo, že se o rok později tábořilo ve stejném obsazení.

Tentokráte na vlastním tábořišti jednoty pod horou Mařenkou, stále však s vypůjčeným vybavením.Tento tábor byl zlomový. Skupina rodičů a dětí se dohodla na postupném pořizování vybavení pro tábor v týpí a na společné celoroční činnosti. Mimo pravidelná cvičení se jednalo o pondělní schůzky v klubovně a několik společných akcí. Prověřením síly celého kolektivu byla výroba tyčí pro 11 stanů týpí a ochota a odhodlání si každý rok vybudovat vlastními silami tábor na zelené louce.
V současné době se rodiče a děti podnikají jedenkrát do měsíce společné akce. V přípravě a vedení akcí se rodiny střídají. Dle svých možností a schopností se zapojují do činnosti jednoty. Někteří z rodičů patří mezi aktivní cvičitele jednoty.