Odkaz RAF

Vyhrnuli jsme se z lesa rovnou na táborové náměstíčko. Špinaví, unavení, ale šťastní. Tentokráte se nám  opravdu zadařilo. Nemusíme ani čekat na vyhlášení výsledků, vítězství máme jisté. Černý roj si také nevedl špatně a tak je velká naděje, že jsme společně vybojovali také první místo pro letku. Přibude zářez na kůlu našeho roje a letka si snad bude moci zarazit další kůl za vítězství. Společně s upomínkou za úsek si rádi zaznamenáme dnešní úspěch do svých letových zápisníků.

Tehdejší slavné československé perutě 310, 311, 312 a 313 měly po celou dobu svého působení ve svazku RAF činné sokolské jednoty a 311. bombardovací peruť byla veskrze sokolská. Není náhodou, že právě naše třebíčské oddíly nesou čísla 311. 312 a 313. Jejich odkaz se prolíná i do naší činnosti  pobytu v přírodě. Tábornické oddíly jsou členěny  od dvoučlenných hlídek přes roje (6 členů), letky (12 členů) a perutě (24 členů). Čtyři perutě tvoří křídlo. Tato myšlenka vznikla koncem 40 let, plně jsme ji však v Sokole Třebíč uplatnili až od roku 1968. Každý táborník má svůj letový zápisník, který ho provází celoročně na  letových přípravách (schůzkách), sweepech (vycházkách), letových dnech (výletech) a na táborech. Jsou do něho zaznamenávány výsledky různých zkoušek, prokázaných dovedností, výsledky bodování, vlepovány trofeje za vítězství, grafické upomínky z akcí.

Slavné 311. československé bombardovací peruti   jsme v roce 1976 vybudovali na tábořišti u Horního Mrzatce památník,  složený z 311 dřevěných kůlů.

O dva roky později se nám na stejném tábořišti podařilo vybudovat i památník  čs. stihačům z 310., 312. a 313 peruti.

Oba památníky byly pečlivě udržovány nejen námi, ale i místními obyvateli. a ctěny náhodnými chodci. Několikrát jsme u nich našli čerstvé květiny nebo zajímavý vzkaz. Brzy se staly také předmětem nežádoucího zájmu tehdejší státní bezpečnosti. Přes řadu nátlaků na jejich zrušení přežily až do doby znovuzískání svobody.

Památník 311. Peruti podlehl času a je zachován pouze v modelu. Druhý památník byl převezen do Třebíče a postaven na stadionu naší jednoty. V současné době je uložen v archivu jednoty na Leopolda Pokorného 20.

Logan