Sokolská hlídka 1997 - 2008

Sokolská hlídka začala pravidelně vycházet na podzim roku 1997. Do té doby jsme marně usilovali o propagaci činnosti prostřednictvím tisku. Většina článků končila v redakčních koších. Situace se výrazně změnila, když nám byl nabídnut prostor pro stálou sokolskou rubriku v Horáckých novinách (noviny okresního formátu).

Každý týden jsme tak pravidelně informovali veřejnost a členy jednoty o připravovaných akcích, zvali je na podniky, propagovali jednotlivá cvičební oddělení. Publikovali články, úvahy, postřehy. Mohli zveřejňovat výsledkové listiny závodů a přeborů, byl prostor pro fotoreportáže a zprávy z akcí, které jsme uskutečnili. Po deseti letech vydávání byla Sokolská hlídka z naší strany ukončena. Spolupráce s redakcí je stále na velmi dobré úrovni. V novinách máme vytvořenou silnou pozici a v současnosti se daří umisťovat příležitostně celostránkové materiály o Sokole Třebíč. Aktuální informační službu Sokolské hlídky na sebe v roce 2008 převzaly webové stránky jednoty.