Historie pamětní desky

V roce 1947 se rozhodl výbor Sokola Třebíč pořídit bronzovou pamětní desku svým 15 umučeným členům nacistickými okupanty v letech 1939 - 1945. Dílo bylo zadáno akademickému sochaři Vlastimilu Večeřovi z Nového Veselí, žáku profesora Laudy. Desku odlila firma František Anýž z Prahy, nákladem 26 000 Kč.

 

Dne 23. května 1948 byla deska, osazená na třebíčské sokolovně, slavnostně odhalena za velké účasti obyvatelstva, zástupců převážné většiny městských a okresních organizací. Každoročně byl k desce zavěšován památní věnec s československou trikolórou, až do roku 1990, kdy byla deska sejmuta a sokolovna zbourána.
Zůstala uložena ve skladu na radnici až do listopadu 2000, kdy z podnětu Sokola Třebíč proběhly jednání o znovuosazení desky na vhodném místě tak, aby dostála svému důstojnému osudu a město Třebíč bylo obohaceno o význačné historické a výtvarné dílo. Deska byla za velké podpory města osazena na průčelí kina Pasáž. U příležitosti znovuosazení desky bylo dne 12.12. 2000 uskutečněno vzpomínkovém setkání. Po krátkých projevech starosty Sokola Třebíč Ing. Jan Lukáška, místostarosty města Mgr. Karla Dvořáčka a bratra Vladimíra Klusáčka, položili Manželé Herzánovi k pamětní desce věnec.

O znovuosazení desky se výrazně zasloužili manželé Herzánovi se synem Borkem Herzánem.