Ochotnické divadlo v jednotě 1945 -1951

V roce 1946 se při Sokolské scéně vytvořila Scéna mladých pod vedením Josefa Gerži, která se věnovala převážně představením pro mládež. Tak vznikly hry jako Sněhová královna nebo Jak květinky přezimovaly za spolupráce scénografa Luboše Vidláka. Úspěch těchto představení dokazují novinové články z roku 1947. Sokolská scéna dále v tomto období nastudovala hry například od A Christie Bylo jich deset, od Lope de Vegy Vzbouření na vsi, Lucernu od A. Jiráska, Sen noci svatojánské od W. Shakespeara nebo Sluhu dvou pánů od Godoniho.

OCHOTNICKÉ DIVADLO V TŘEBÍČI OD ROKU 1951-1964

Až do roku 1951 byl třebíčský divadelní soubor veden pod názvem Sokolská scéna než ji komunistický režim zlikvidoval. Od té doby soubor působil pod názvy Dramatické studio INZAV, Divadelní soubor UP závodů v Třebíči, Divadelní studio Domu osvěty Bedřicha Václavka v Třebíči a od roku 1962 do roku 1965 vystupuje jako Divadelní studio Jednotného klubu pracujících v Třebíči.
Mezi hrami s revoluční a socialistickou tématikou na základě marx- leninského učení se místy prosazovaly i hry Shakespearovy nebo Voskovce a Wericha.
Největšího úspěchu dosáhl soubor nastudováním Čapkova dramatu Loupežník. S touto hrou se stal vítězem XXVI. Jiráskova Hronova a o rok později na stejném festivalu získal soubor s Shawovou hrou Pygmalion zvláštní uznání.

V roce 1958 zemřel vynikající herec a scénograf třebíčských ochotníků L.Vidlák a v roce 1964 jejich režisér Josef Gerža. Tímto úmrtím končí i slavná historie sokolského divadla v Třebíči.