Příměstský sportovní tábor 2017

Tělocvičná Jednota Sokol TŘEBÍČ uskutečnila druhý ročník pětidenního příměstského sportovního tábora pro mládež. Tábor se konal od 31. července do 4. srpna 2017 v tělocvičně Katolického Gymnázia Třebíč, v prostorách městských parků Lisčí a Lorencovy sady, na bazénu Laguna, na nově zřízeném lanovém areálu u hvězdárny – Borovičky a na řece Jihlava.

 

Tábor byl zaměřen na osvojení pohybových dovedností ze všeobecné gymnastiky, zvýšení fyzické kondice, zlepšení plaveckých dovedností, seznámení s pádlováním, nízkými lanovými překážkami atp.
Všech 24 účastníků ve věku od 7 do 15 let aktivně spolupracovalo a vytvořila se velmi příjemná atmosféra. Starší a zkušenější letos byli zařazeni jako vedoucí jednotlivých družstev (praktikanti) a pomáhali mladším jak při jednotlivých činnostech, tak i při přesunech na jednotlivá místa mimo tělocvičnu.
Počasí v průběhu příměstského tábora bylo až moc teplé (26° – 34° C), ale všichni účastníci zvládli i tuto zátěž. Velmi chutné obědy, stejně jako v minulém roce, dovážela Třebíčská cateringová společnost přímo do místa konání tábora.
Na závěr tábora každý účastník obdržel upomínkový list a drobnou odměnu.
Poděkováni patří zejména cvičitelům, kteří zajišťovali program tábora.
Ze Sokola Třebíč Eva Šalbabová, Jana Štefánková, Hanka a Honza Šimkovi, Jan Pánek, Jakub Nečas, Adéla Tržilová, Kateřina Čejková a z VZS ČČK Třebíč Martina Šalbabová. Dále děkujeme Aquaparku Laguna a zvláště Katolickému gymnáziu Třebíč za poskytnutí základny a zázemí v areálu školy.
Doufáme, že se tábor účastníkům líbil a příští rok se setkáme na III. ročníku.

Za Sokol Třebíč vedoucí tábora, Oleg Šalbaba