Propozice ŽFL 2011 - 2012

Platné propozice Župní florbalové ligy na sezonu 2011 /2012

Termín soutěže

Podzim 2011 – jaro 2012

 

Pořadatel ligy

 Sokolská župa plk. Švece

 

Osoba ( osoby )  pověřená řízením ligy

 Ing.Radek Stejskal – Sokol Třebíč

 E- mail : stejskalradek@seznam.cz

 Telefon : 602 556 002

 Korespondenční adresa :  Eliášova 31, 674 01 Třebíč

 

Počet družstev

 Každá jednota může do každé kategorie zapsat pouze  1 družstvo

 

Termín přihlášek

!! do 20.10.2011 !!

 

Přihláška musí obsahovat

 • Název jednoty
 • kategorii,ve které družstvo hraje
 • jméno trenéra nebo vedoucího družstva s uvedením kontaktu ( telefon, e-mail )

 

Soupiska družstva

Vedoucí družstva ji musí odevzdat do 06.11.2011

 Soupiska musí obsahovat :

 • Název jednoty
 • kategorii,ve které družstvo hraje
 • jméno trenéra nebo vedoucího družstva s uvedením kontaktu ( telefon,e-mail)
 • jména hráčů s uvedením data narození
 • barevnou kombinaci dresů,ve kterých družstvo hraje
 • čestné prohlášení,že hráči nejsou registrováni v soutěžích ČFbU,podepsané trenérem
 • v příloze budou ofoceny průkazy ČOS s vylepenými známkami a fotografiemi
 • kopie karet zdravotní pojišťovny
 • hráč,který není uveden v soupisce,nemůže nastoupit do utkání

 

Doplňování soupisky

Soupiska může být změněna nebo doplněna v období od 15.prosince 2011 do 10.01.2012

Tato upravená soupiska platí pro celou jarní část ligy

Pokud má pro podzimní část soutěže družstvo zaplněno na soupisce všech 20 míst a potřebuje dopsat posily,musí z této soupisky vyřadit adekvátní počet hráčů a na jejich míst pak doplnit nové hráče.

Součástí doplněné soupisky jsou opět kopie průkazů  s vylepenými známkami u nově zapisovaných hráčů

Veškeré doklady musí být doručeny do 10.01.2012 na adresu osoby,pověřené řízením soutěže

V případě,že vedoucí družstva zjistí,že některý z hráčů byl zaregistrován po zahájení soutěže v týmu,který hraje soutěž v rámci ČFbU,je povinen takového hráče před dalším turnajem vyřadit ze soupisky týmu

 

Kategorie

I.a mini žáci         8 – 10 let  ( ročníky 2004 – 2002 )

I.b žáci               11 – 13 let  ( ročníky 2001 – 1999 )

II.a Starší žáci   14 – 15 let  ( ročníky 1998 – 1997 )

II.b Dorost         16 – 17 let  ( ročníky 1996 – 1995 )

III. Junioři          18 – 21 let  ( ročníky 1994 – 1991 )

IV. Děvčata          8 – 18 let  ( ročníky 2001 – 1994 )

V.  Juniorky       19 – 21 let  ( ročníky 1993 – 1989 )

Pro účast v soutěži (kategorii) je rozhodující věk v roce 2012

Kategorie bude otevřena při účasti min. 2 družstev 

Mladší hráč může nastupovat v kategorii starších, ne naopak

Status hráčů

Liga je určena pro hráče,kteří nejsou registrováni v rámci ČFbU.

Registrací se rozumí registrace jako hráč pro daný soutěžní ročník

Hráči musí být členy ČOS a musí mít pro celé období soutěže zaplaceny členské známky (tedy na rok 2011 a na rok 2012 )

 

Počet hráčů v družstvu

Na soupisce může mít každé družstvo zapsáno max. 20 hráčů, z toho 3 brankáře

 

Systém soutěže

Turnajový systém – bude odehráno 5 turnajů

Při 5 zúčastněných jednotách každá zúčastněná jednota uspořádá 1 turnaj.

Pokud bude přihlášených jednot více,budou po dohodě všech jednot vybráno 5 jednot,které budou turnaj pořádat. Naopak při 4 a méně přihlášených jednotách budou některé jednoty pořádat 2 turnaje.

Turnaj se odehraje zpravidla během 1 víkendu  pro všechny kategorie

V rámci každého turnaje hraje každý s každým

 

Hrací doba

Kategorie I.a a I.b , IV. ………..   2 x  7 min.

Kategorie II.a a II.b  ……………  2 x  8 min.

Kategorie III……………………… 2 x 12 minut

Pokud by v některé kategorii byli přihlášeni pouze dva účastníci,hraje se na 2 x 10 minut

( v kategorii II.a, II.b  a III.  Se hraje při 2 účastnících na 3 x 12 minut )

 

Počet hráčů

3 + 1 brankář  ( kategorie junioři 4 + 1 – hala OA v Třebíči )

 

Startovné

   500,- Kč / družstvo ( všechna družstva mimo juniorů )

2.000,- Kč / družstvo ( junioři při využití haly OA v Třebíči )

Ze startovného se hradí náklady na rozhodčí a odměny, u juniorů částečně pronájem haly

 

Soupiska pro utkání

Soupiska pro utkání může obsahovat max. 9 hráčů + 2 brankáře

(  12 hráčů + 2 brankaři – kategorie junioři při systému 4 + 1 )

V soupisce je vyznačen kapitán družstva

Pravidla

Hraje se na velké branky s brankářem dle pravidel ČFbU

Podrobná pravidla budou přihlášeným družstvům dodána před zahájením soutěže

 

Rozhodčí

Každý pořadatel zajistí pro turnaj,který pořádá,adekvátní počet rozhodčích

Pro kategorie dorost a junioři budou rozhodčí nominováni župou

Další činovníci

 Časoměřič – pomocný rozhodčí – měří čas hry a čas trestů

 Zapisovatel – vede zápis o utkání

Zápis o utkání

 O každém utkání je veden zápis,který obsahuje :

 - jména družstev

 - soupisky

 - střelce gólů

 - udělené tresty

 - údaje o hře brankářů – odehraný čas a obdržené góly

 - jméno rozhodčího

 Zápis podepíše rozhodčí,zapisovatel a oba kapitáni

 Zápis o utkáních jsou archivovány a uloženy u vedení soutěže

Oblečení

 Jednotné dresy s čísly ( stačí rozlišovací ) a sokolskou symbolikou

 Brankáři – povinná je přilba,dlouhé kalhoty a triko s dlouhými  rukávy

 Čistá sálová obuv

 Umístění sokolské symboliky na dresu se nevyžaduje u brankářů a v případě použití        

 rozlišovacích dresů

Předpokládané termíny

turnajů

 • 12.11.2011 ( ZŠ Husova, Náměšť nad Osl. )   a   13.11.2011 ( OA Třebíč )
 • 10.12.2011 ( ZŠ Benešova, Třebíč )                 a   11.12.2011 ( OA Třebíč )
 • 14.01.2012 ( ZŠ Husova, Náměšť nad Osl. )   a   15.01.2012 ( OA Třebíč )

-     11.02.2012  ( ZŠ Valeč )                                     a   12.02.2012  ( OA Třebíč )  

 • 10.03.2012  ( ZŠ Benešova,Třebíč )                 a   11.03.2012  ( OA Třebíč )

Sobotní termíny jsou vyhrazeny pro kategorie I.a, I.b , IIa , II.b  a IV - děvčata

Nedělní termíny jsou určeny pro kategorii III - junioři

Hodnocení

Vítěz utkání obdrží 2 body,při remíze získá každé družstvo 1 bod

 ( utkání se tedy neprodlužuje )

 Body se zapisují do tabulky,která se vede kontinuálně v průběhu celé ligy

 V konečném hodnocení rozhoduje o umístění při shodě bodů postupně :

 • vzájemná utkání – v nich postupně :

                         -  vyšší počet získaných bodů

                         -  větší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami

                          -  vyšší počet vstřelených branek

 • větší rozdíl mezi vstřelenými a obdrženými brankami
 • vyšší počet vstřelených branek

Při 3 a více družstvech se stejným počtem bodů se sestaví minitabulka těchto týmů se stejným postupem hodnocení

Další individuální soutěže

 • Nejlepší střelec   ( nejvyšší počet vstřelených gólů )
 • Nejlepší brankář ( na základě počtu obdržených branek za odchytaný čas )

Do soutěže může být zařazen brankář,který odchytá minimálně 40 % celkového odehraného času týmu

Zveřejňování výsledků

Výsledky budou účastníkům ligy doručeny e-mailem a budou současně zveřejňovány na webových stránkách župy

Neúčast družstva v některém z turnajů

 Do tabulky se zapisuje kontumační výsledek 5 : 0 ve prospěch zúčastněných družstev

 Družstvo je navíc povinno zaplatit pokutu 500,- Kč za každou neomluvenou neúčast na    

 turnaji

 Omluva je možná pouze písemnou formou min 10 dní před turnajem na e-mail :

 stejskalradek@seznam.cz

Odměny pro družstva

Diplomy pro všechna družstva,

poháry pro 1. – 3.družstvo v kategorii

Medaile pro hráče z družstev na 1.-3. místě

Vítěz kategorie dostává na 1 rok propůjčen putovní pohár, na který bude doplněn název vítězné jednoty

 

Odměny individuální

 Nejlepší střelec                                                  Nejlepší brankář

Úhrada nákladů

Pronájem tělocvičen je hrazen z prostředků župy ve výši max. 1.000 Kč na 1 turnaj

 ( u kategorií I., II a IV )

 U kategorie III je hrazen pronájem v plné výši – týmy hradí vyšší startovné

 Náklady na cestovné jsou hrazeny z prostředků jednotlivých  zúčastněných jednot

Pojištění

 Všichni účastníci, členové ČOS, jsou pojištěni v rámci pojištění ČOS ( úrazové pojištění)

Postup do vyšších kol soutěže (ČOS)

 Vítězové ligy v jednotlivých kategoriích jsou zároveň přeborníky župy plk. Švece

 Vítězové v kategorii I.a, I.b, IIb a III. postupují do vyššího ( oblastního ) kola  ČOS soutěže   

 ve své kategorii.

 Pokud vítěz nemá zájem o postup do dalšího kola soutěže,  může být tato účast   

 nabídnuta druhému celku v konečném pořadí

Zpracoval : Stejskal Radek                                                              

Třebíč, 20.05.2011   stejskalradek@seznam.cz

Verze :  1.1 – úprava dne 05.10.2011