ROKY 1990 - 1995

Jednota se osamostatňuje a jako první v republice se hlásí k obnovené ČOS. Z části se daří získat zpět původní majetek. Žel bez tolik potřebné sokolovny, která byla zbourána v rámci výstavby budoucího městského divadla. Jednota má dostatek mladých lidí, kteří jsou ochotni pracovat pod vedením starších. Nedostatek peněz je vynahrazen úsilím a chutí vytvořit samostatnou a nezávislou jednotu.

ROK 1990
17. dubna obnoven Sokol Třebíč * Jurenkova osada převedena do majetku jednoty * provedena rekonstrukce kuchyně a postavena hrubá stavba jídelny na Jurenkově osadě * + zbourána sokolovna bez náhrady

ROK 1991
Obnovena Župa plk. Švece * výstava Drobná grafika v sokolském pobytu v přírodě - Třebíč, Praha * dům na L.Pokorného převeden do majetku Sokola Třebíč * založena tradice dětských karnevalů * zahájeny sokolské dny v přírodě - celoroční soutěž pro ČOS připravil a řídí Jiří Herzán

ROK 1992
Vzpomínkové oslavy 110.let jednoty * velká výstava Sokola Třebíč v ZMM v Třebíči - 6 měsíců * stadion pod Kostelíčkem navrácen jednotě * pořádáme dva celostátní semináře na Jurenkově osadě pro ČOS

ROK 1993
Zahájena obnova sokolského stadionu - rekonstrukce jižního oplocení, pylon u vstupu, obnova zeleně ( vysazeno 134 stromů ) * vydán pamětní sborník ke 110. výročí Sokola Třebíč * v tomto roce jednota pořádala 10 táborů * volby do výboru jednoty * rocková přehlídka na sokolském stadionu

ROK 1994
XII. Všesokolský slet v Praze - sletovou výstavu pobytu v přírodě za ČOS připravil Sokol Třebíč * zahájena výstavba skladu pro vybavení táborů na sokolském stadionu * náčelnice ČOS - Jarina Žitná - v Třebíči * provedena plynová přípojka na LP 20 * založena soutěž všestrannosti * od října začal vycházet znovuobnovený zpravodaj jednoty * rekonstrukce obrubníků na stadioně * pozemek na LP 20 převeden na Sokol Třebíč

ROK 1995
20. výročí vodáků TST * 70 let od založení sokolské hudby vTřebíči * 65 let od založení Sokolské scény * dokončen sklad na stadionu * volby do výboru jednoty * rozestavená hala na stadionu předána na sklonku roku do majetku Sokola Třebíč