Roky 1996 - 2000

Po znovuobnovení jednoty, a převzetí historického majetku je hlavní program zaměřen na oslovení široké veřejnosti. Pořádají se akce pro my trávení volného času rekreační formou. Cvičení v tělocvičnách je doplněno o sportovní přebory pro mládež, orientované na všestranný rozvoj osobnosti. Dochází k předání štafety ve vedení jednoty. Zahalují se práce na obnově budovy na LP 20 a stadionu. Posiluje dobré jméno jednoty směrem k veřejnosti a Městu Třebíč. Zpravodaj jednoty a pravidelná Sokolská hlídka v okresním tisku zaručují jednotě silnou propagaci.

ROK 1996
Sokol Třebíč završil svůj 200. tábor od roku 1939 * v tomto roce uspořádala jednota 15 táborů - největší počet nejen v Sokole Třebíč, ale také v celé ČOS * zahájeny tábory rodičů a dětí na Jurenkově osadě (Klusáčkovi) * přecházíme na rodná čísla - evidence členské základny * 50 let Jurenkovy osady * vyhlášena akce "Obnova stanových pláten".

ROK 1997
Děský karneval poprvé ve Fóru * 70 let od zahájení prací na sokolském stadiónu * zakoupeno tábořiště Bítovánky * sehrána Super velká polní hra II (SVPH I byla hrána v r. 1981) * kolaudace jídelny na JO * zpracována dokumentace starého stavu a studie LP 20 * pořádáme 1. ročník běhu Terryho Foxe v Třebíči * dovršeno 50 vodáckých táborů * vyšla knížka Velké táborové hry (Jan Lukášek) * dokončena rekonstrukce záchodů JO * začíná vycházet pravidelná Sokolská hlídka v Horáckých novinách.

ROK 1998
úspěšně zakončena akce "Obnova stanových pláten" * 60 let od založení táborníků Sokola Třebíč v roce 89 * otevřena sbírka na vybudování studny pro tábořiště Bítovánky * volby do výboru jednoty - převážná část nových činovníků se ujímá práce pro jednotu.

ROK 1999
Jaroslav Bohutínský ml. přeborníkem republiky v soutěži všestrannosti ČOS * vyšla knížka Expedice Vltava o vodácích Sokola Třebíč (Jiří Herzán) * vybudována nová studna na JO * dovršili jsme 150 000 km na českých řekách * uskutečněn Tajemný pergamen - první velká etapová hra ve městě pro veřejnost * JO má svoji pohlednici * Vzlet dosáhl nákladu 1000 ks * dětský karneval podesáté * získáno stavební povolení na plyn, topení a rekonstrukci dvorní části LP 20 * 60 let od prvého tábora jednoty v roce 1939.

ROK 2000
10 let od znovuobnovení činnosti jednoty * XIII. všesokolský slet * zahájeny práce na další etapě oprav a rekonstrukce LP 20 - plyn, topení, soc. zázemí * první ročník Cesty za čistým vzduchem * návštěva menželů Waldaufových z Kanady - člen předsednictvasokolské župy kanadské a náčelnice Sokola Toronto * prezentece Sokola Třebíč v městské věži * šedesát vodáckých putovních táborů Sokola Třebíč * osmdesát let táboření v ČOS * Starobylý nápis - velká etapová hra pro veřejnost * znovuosazena pamětní deska umučeným sokolům - budova * Zálesácký závod zdatnosti z kolébky Sokola Třebíč přijat ČOS jako celostátní závody s dílčími koly v jednotách a župách * JO má novou studnu.