Sokol Třebíč 1946-1950 - snahy o novou sokolovnu

Protože tělocvičné jednotě Sokol nevyhovovala stará sokolovna pocházející z roku 1892 a také jednota neměla žádný stadion, byly snahy obojí vyřešit. Zatím co stadion se podařilo postavit a zprovoznit v roce 1933, nová sokolovna stále zůstávala jenom ve fázi ideového návrhu. Pro získání finančních prostředků, byly v roce 1946 vydány nálepky s perforací v červené barvě na bílém nebo žlutém papíru v 10-blocích. Na nálepkách jsou dva různé ideové návrhy podoby nové sokolovny. Část nálepek byla později opatřena modrým přítiskem na rok 1949 a 1950 a po odtržení okrajů vlepena do destiček s žádostí o příspěvek. Tento způsob byl nazván vánoční sokolská koleda. K nálepkám byla přiložena obálka, do které byly vkládány peněžní dary a odevzdávány pověřeným zástupcům Sokola. Činnost Sokola  byla násilně přerušena a k realizaci nové sokolovny nedošlo.