Starší ženy - Katolické gymnázium

Starší ženy - cvičení je určeno pro ženy seniorského věku
Kde: klubovna v ŽIDECH                                                                            

Kdy: každý čtvrtek od 15.00 do 16.00 hodin
Vedoucí: Olga Šalbabová

Starší ženy cvičí jedenkrát týdně. Náplň cvičení je přizpůsobena věku cvičenek. Obsahuje kondiční, zdravotní i rehabilitační cviky s hudbou i s náčiním. Ženy využívají cvičebních hodin nejen k protažení těla, ale také k popovídání. Rády mezi sebou přivítáme další cvičenky.