Vzpomínka na Jiřího Herzána - Logana

V pátek 18. června si připomeneme významné výročí narození bratra Jiřího Herzána - Logana, který stál společně se svojí ženou Zdenou u obnovy sokolského táboření v třebíčském Sokole v sedmdesátých letech minulého století. Kromě činnosti v mateřské jednotě se počátku devadesátých let zasloužil také o obnovení Komise pobytu v přírodě v rámci České obce sokolské.
Pro nás, kteří jsme prožili tábory pod Javořicí v Zemi zaslíbené, bude navždy zapsán v našich srdcích jako vedoucí, od kterého jsme se měli možnost hodně naučit. Děkujeme