Za hraničními kameny 2016

V sobotu 9.1. po obědě jsme vyrazili z Ptáčova do husté mlhy. Našim cílem bylo vypátrat hraniční kameny, které se nacházejí v lese mezi Ptáčovem a Trnavou. Průvodcem nám byla stará mapa přibližně z roku 1830. Byla to prakticky výprava do neznáma, protože hustá mlha nás obklopovala kolem dokola a vidět bylo jen na pár desítek metrů. Také jsme ne zcela přesně věděli, kde kameny hledat. Po zasněžených pláních jsme dosáhli cíle a po krátkém pátrání kameny opravdu vypátrali. Cestu zpět do Ptáčova jsme podnikli již za soumraku.