Žactvo - Kpt. Jaroše

Žactvo - cvičení je smíšené pro děti od 5 do 8 let bez doprovodu rodičů
Kde: tělocvična ZŠ Kapitána Jaroše
Kdy: každý čtvrtek od 17.45 do 18.45 hodin
Vedoucí: Lenka Vrbová

Děti se v hodinách zdokonalují v pohybových dovednostech, práci s míči, ve šplhu. Osvojují si základní návyky, pravidla hry ve skupině a učí se spolupracovat s ostatními.