Zápis ze schůzky vedoucích

Zápis ze schůzky vedoucích jednotlivých florbalových  týmů, konané  dne 4.10.2011.

Klubovna  Sokola Třebíč, L.Pokorného 20      16.30 – 18.00 hodin

Přítomni :   Věra Špačková    ( Sokol Dalešice

                     Jan Kotačka         ( Sokol Náměšť nad Oslavou )

                     Miroslav Čaněk a Marek Zadražil      ( Sokol Valeč )

                     Radek  Stejskal    ( Sokol Třebíč )

Omluven  :   zástupce Sokola  Opatov

 1. Informace z Komise florbalu  ( KF ) při OV ČOS     ( R.Stejskal )
 1. Pro letošní sezónu navrhuje KF hrát kategorii I.a  systémem 4 + 0 – bez brankářů

Od kategorie I.b se bude hrát s brankáři

 1. Termíny přeborů    ( Oblast západ a Přebor ČOS )

5.5.2012 – Oblastní přebor – kategorie II. – starší žáci a dorost

6.5.2012 – Oblastní přebor – kategorie III. – junioři

12.5.2012 – Přebor ČOS v kategorii II a III

13.5.2012 – Oblastní přebor v kategorii I.aa I.b

 

2.Termíny turnajů ŽFL

 1. Všechny kategorie  mimo juniorů 

12.11.2011 – Náměšť nad Oslavou

10.12.2011 – Třebíč

14.01.2012 – Náměšť nad Oslavou

11.02.2012 – Valeč

10.03.2012 – Třebíč

                b)  Kategorie juniorů

Hracími dny jsou vždy neděle – 13.11. a 11.12.2011 , 15.01.,12.02. a 11.03.2012

Hraje se v tělocvičně OA v Třebíči – Otmarova ulice

 1.  Obsazenost kategorií družstvy

I.a – mini žáci-4 týmy – Sokol Dalešice , SokolValeč , Sokol Náměšť n.Osl., Sokol Třebíč

I.b – mladší ž.-4 týmy – Sokol Dalešice , SokolValeč , Sokol Náměšť n.Osl., Sokol Třebíč

Kategorie II – starší žáci a dorost se letos v naší župě bude dělit na 2 kategorie :

II.a- starší žáci – ročníky 1997 a 1998

II.b – dorost -ročníky 1995 a 1996

V kategorii dorostu mohou hrát i hráči z kategorie II.a – starší žáci

Sokolu Dalešice je povolen start 2 hráčů ročníku 1996 v kategorii II.a – starší žáci

 

Do Oblastního přeboru ČOS postupuje pouze vítězný tým z kategorie II.b – dorost     I, II

 

 

Sokol Náměšť eventuální start v této kategorii potvrdí do 20.10.2011

                III – junioři –  4 týmy – Sokol Dalešice, Sokol Valeč,Sokol Opatov a Třebíč                                                                            

                                             Sokol Náměšť  eventuální start v této kategorii potvrdí do 20.10.2011

               IV – děvčata  –  3 týmy – Sokol Dalešice, Sokol Valeč  a  Sokol Třebíč

               V – juniorky – 1 tým – Sokol Třebíč – juniorky odehrají během sezóny při každém turnaji                  

                  2  zápasy proti týmům z kategorie II.a   a  II.b

 1. Termín odevzdání soupisek

Soupisky odevzdají vedoucí týmů do 04.11.2011

Lze je poslat na adresu : Radek Stejskal , Eliášova 31, 67401 Třebíč

nebo v elektronické podobě na e-mail :stejskalradek@seznam.cz

 

Součástí soupisky jsou i ofocené průkazky ČOS s vylepenými fotografiemi a známkou na rok 2011 a také průkaz VZP

Prosím o usnadnění kontroly – ofoťte členský průkaz a kartu VZP u 1 hráče vedle sebe

 

 1. Příprava počítačového programu pro vedení statistiky ŽFL

V současné době je připravován díky iniciativě M.Čaňka počítačový program,který by měl do budoucna urychlit a zjednodušit zpracování výsledků jednotlivých turnajů a také průběžného pořadí.

 

V této sezóně je plánován zkušební provoz od cca ledna či února 2012. Plně bude program možno využít od příští sezóny.

 

 1. Úpravy pravidel

Pro letošní sezónu dochází k úpravě pravidel při sestavování tabulek jak v turnajích,

tak i celkového pořadí

               Rozhodujícími kritérii jsou při stejném počtu bodů mezi 2 a více soupeřipostupně :

 • Vzájemný zápas 
 • Větší  rozdíl  skóre ze vzájemného zápasu ( zápasů )
 • Větší  počet  vstřelených branek
 • Větší  rozdíl celkového skóre
 • Větší  podíl vstřelených  branek

( při 3 a více týmech minitabulka vzájemných zápasů se stejnými pravidly hodnocení )

 

Tento klíč bude doplněn doPropozic soutěže ŽFL pro ročník 2011 - 2012

 

Zapsal : Radek Stejskal